เลือกซื้อน้ำมันรำข้าวอย่างไรโดยไม่ให้ถูกหลอก

 

น้ำมันรำข้าววิธีเลือกซื้อ น้ำมันรำข้าว ได้ง่ายโดยให้ถูกหลอกก็คือพิจารณาซื้อน้ำมันรำข้าวชนิดที่ปลอดสารเคมี สารเคมีที่ว่านี่คือสาร hexane โดยสารพิษตัวนี้ อาจทำให้ เกิดโรคมะเร็งได้

  • เลือก น้ำมันรำข้าวที่ถูกผลิตโดยปราศจากสารเคมีทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การปลูกข้าว การสีข้าว ถึงการสกัดน้ำมัน
  • เลือกน้ำมันรำข้าวที่ถูกผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงเช่นน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์
  • น้ำมันข้าวที่ท่านเลือกซื้อควรจะเป็น น้ำมันรำข้าวสกัดเย็น ที่สกัดโดยวิธีบีบเย็นเท่านั้นและควรสกัดโดยการบีบเย็นหลังจากการสีข้าวภายใน 24ชั่วโมง
  • ต้องให้แน่ใจว่าน้ำมันรำข้าวที่ท่านเลือกซื้อนั้นเป็นน้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ 100% ไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นเจือปน
  • ควรตรวจสอบโรงงานผลิตว่าได้รับการรับรองมาตรฐานจากจีเอ็มพี หรือไม่ และมีการจดเเจ้ง อ.ย.มั้ย


หากท่านใดต้องการซื้อน้ำมันรำข้าวที่มีคุณภาพท่านอาจลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น้ำมันรำข้าวจมูกข้าว.com