ข้อควรระวังในการกลับมามีน้ำหนักเพิ่มหรืออ้วนช้ำ

lose-weightกรณีคนที่มีน้ำหนักขึ้นและต้องการลดแคลอรี่โดยการอดอาหารหรือควบคุมน้ำหนักให้ลงอย่างรวดเร็วทันที แต่น้ำหนักกลับมาเพิ่มขึ้นในภายหลังเรียกวงจรนี้ว่า yo-yo diet (โย-โย ไดเอท) จะยิ่งทำให้คนนั้นรู้สึกแย่ลงในการลดน้ำหนักเนื่องจากน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นกว่าในครั้งแรก โดยทั่วไปน้ำหนักที่ควรลดแต่ละสัปดาห์ไม่ควรเกิน ครึ่ง – 1 กิโลกรัม/สัปดาห์

เหตุผล 2 ประการที่ทำให้การกลับมาน้ำหนักเพิ่มหรืออ้วนซ้ำ คือ

  • ร่างกายการลดแคลอรี่ลงอย่างรวดเร็วโดยใช้วิธีการอดอาหารแต่ร่างกายยังต้องสร้างพลังงานมาใช้โดยได้จากแคลอรี่ ทำให้ร่างกายไม่สามารถจำแนกระหว่างการใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อและจากไขมันในร่างกาย ปัญหาคือ การสร้างพลังงานใหม่ด้วยการเผาผลาญอาหารหรือเมตาบอลิซึมจะใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อ ทำให้น้ำหนักลดลงแต่ต้องคงรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหลังจากอดอาหาร จึงยากที่จะรักษาน้ำหนักตัวที่ลดให้ต่อเนื่องได้
  • จิตใจการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วทำให้คนนั้นรู้สึกอดกิน ผลการลดน้ำหนักลงได้แต่ไม่สามารถอดอาหารได้นาน เมื่อน้ำหนักลงได้แล้วกลับมากินอาหารตามปกติ ก็จะกินอาหารทุกอย่างที่คนนั้นรู้สึกอยากกินในช่วงที่อดอาหาร

ข้อเสนอแนะการบริโภคข่าวสารและข้อควรระวังหรือสังเกตเพื่อเลือกเทคนิคการลดน้ำหนักอื่นๆที่เหมาะสมกับตัวเอง

  • ให้ระวังการใช้เทคนิคลดน้ำหนักที่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และมีราคาแพง
  • การลดน้ำหนักมักไม่เห็นผลทันตา โดยปกติไม่มากกว่า 1 กิโลกรัมภายใน 1 สัปดาห์
  • โดยทั่วไปการลดน้ำหนัก จะลดได้ใน 1 เดือนครี่งและจะคงรักษาน้ำหนักตัวต่อเนื่องได้ 6 เดือน
  • ก่อนการใช้เทคนิคอื่นๆในการลดน้ำหนักให้ศึกษาเกี่ยวกับผลข้างเคียงของเทคนิคนั้นให้ดี