รู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่อง น้ำหนัก น้ำหนักเกินหรืออ้วน และรอบเอว

น้ำหนัก คือ การวัดผลรวมของร่างกายที่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อ กระดูก ไขมันและน้ำในร่างกายซึ่งเป็นผลมาจากการกินอาหาร และเคลื่อนไหวออกกำลังกาย รวมทั้งการเจริญเติบโตหรือการซ่อมแซมร่างกายและการเผาผลาญอาหารของร่างกาย นอกจากนี้ยังมีส่วนที่เป็นไขมันและส่วนที่ไม่มีไขมัน ส่วนที่เป็นไขมันเรียกว่า ไตรกลีเซอไรด์ ส่วนที่ไม่มีไขมันประกอบด้วย โปรตีน น้ำ เกลือแร่ และไกลโคเจน

น้ำหนักเกิน คือ ภาวะน้ำหนักตัวมากเกินกว่าระดับมาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับความสูงซึ่งคิดเป็นค่าดัชนีมวลกาย 25 -29.9 กิโลกรัม/เมตร2

ความอ้วนเป็นผลมาจากนิสัยการกินอาหารที่ไม่ถูกต้องควบคู่ไปกับการดำเนินวิถีชีวิตที่ไม่ค่อยเคลื่อนไหวร่างกาย เมื่อได้รับพลังงานจากอาหารมากกว่าเกินกว่าร่างกายนำไปใช้ ส่วนเกินนี้ก็จะเก็บสะสมในรูปของไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเนื้อเยื่อไขมันและนำไปสู่โรคอ้วน ซึ่งส่วนเกินที่เป็นไขมันสะสมในร่างกายมีอันตรายเสี่ยงต่อสุขภาพ ถ้ามีไขมันบริเวณหน้าท้องมากกว่าปกติเรียกว่า อ้วนลงพุง

การที่มนุษย์จะมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดขึ้นกับดุลพลังงานหรือการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน

การเปลี่ยนแปลงของพลังงาน = พลังงานที่ได้จากการรับประทาน พลังงานที่ร่างกายนำไปใช้

  • พลังงานที่ได้จากการรับประทาน คือ ปริมาณพลังงานทั้งหมดที่รับประทานและสัดส่วนของพลังงานที่ได้รับนั้นมาจากโปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรต
  • พลังงานที่ร่างกายนำไปใช้ ประกอบด้วยอัตราการเผาผลาญอาหาร ผลความร้อนของอาหารและพลังงานที่ใช้ไปกับการทำงานและการออกกำลังกาย

กิโลแคลอรี่หรือเรียกสั้น ๆ ว่า แคลอรี่ คือ หน่วยของปริมาณพลังงานที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมทางกาย